σχεδιαστήςdesigner
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.
Σπούδασε σχέδιο-κατασκευή κοσμήματος
και έχει το δικό του εργαστήριο
www.ekan.gr
He was born in Athens in 1972.
He studied jewelry crafting and designing.
His workshop is sited in Athens
www.ekan.gr


Μαγική λεπτομέρεια που σαν φωνή ιδιαίτερα προσωπική καλεί ένα ένα  
κάθε αφημένο βλέμμα, κάθε σκόρπια προσοχή…
Θησαυρό μικρό που σαν αποκάλυψη βγαίνει από το κουτί και επιβάλλει
την άποψη του στο λαιμό, στο αυτί, στο δάκτυλο…
Απροσδόκητη υλοποίηση της ποιητικής διάθεσης του “κατασκευαστή”
του, το κόσμημα πίσω από τη λάμψη του και μέσα στο υλικό του ακόμα,
φυλάει παντοτινά και μικρογραφημένα μυστικά.
Μυστικά του GiGi που ταξιδεύει σαν μικρογλύπτης στους χώρους της
φαντασίας του … Εκεί όπου γυναικείες μορφές που τον επηρέασαν ως
σπουδαστής, οδηγούν σήμερα την κυματιστή έμπνευση του από το
παιχνίδι με το κενό και τις καμπύλες έως τους πειραματισμούς του με
υλικά (χρυσό, πέτρες, ρητίνες), τεχνικές (μωσαϊκό, ψηφιδωτό) και
θέματα (νερό, όραση, ελιά …).
Μυστικά και της γυναίκας που το φορά … Κρυμμένα ίσως στον τρόπο
που το φορά … Ίσως στο πότε το φορά …
Μυστικά ορατά και όμορφα.

Μαρίνα Κανακάκη

Ιστορικός Τέχνης
Magic detail like a special personal voice calling one by one every idle look, every unfocused thought…
Little treasure like apocalypse emerging from the box, imposing its
point on the neck, the ear, the finger…
Unexpected materialization of crafter’s poetic desposition, the jewel behind its glow and even in its substance keeps eternal miniature
secrets.
GiGi’s secrets, who like a microsculptor travels in the realms of his
imagination … in places where ferminine forms
that influenced him when he was a student, guide now his inspiration
from games with space and curves to experimentation with materials
(gold, gems, retines)
techniques (mosaic, inlay) and themes (water, vision, olive, tree).
Secrets too, of the woman wearing it…hidden may be in the way she is
wearing it, or when she is wearing it.
Visible beautiful secrets.

Marina Kanakaki
Art Historian